Bukanlah

Bukanlah cantikmu yang kucitakan

Cukuplah akhlakmu yang menggetarkan

Bukanlah fisikmu yang kuinginkan

Cukuplah pesona hatimu yang menawan

Bukanlah harta kekayaanmu yang kuidamkan

Cukuplah cahaya ilmumu yang berkilauan

Bukanlah kedudukanmu yang kuimpikan

Cukuplah ketaatanmu yang meneguhkan

Bukanlah kepandaianmu yang kuharapkan

Cukuplah keikhlasanmu yang menentramkan

Dan bukanlah kesempurnaanmu yang kudambakan

Namun, cukuplah Allah yang menyempurnakan

Perjumpaan kita di dunia dan surga-Nya